Bosch i-DOS, tot € 100,- retour actie
0
Winkelwagen
Er zijn geen artikelen in uw winkelwagen

bosch i dos actie

 

Tot € 100,- retour op i-DOS wasmachines van Bosch

 

Indien u in de periode van 1 september 2017 tot en met 31 oktober 2017 een actiemodel Bosch exclusiv i-DOS wasmachine uit Serie 6, Serie 8 of HomeProfessional koopt bij Quist beeld, geluid & witgoed, dan ontvangt u tot maximaal € 100,- van Bosch retour.

U kunt zich hier tot uiterlijk 30 november 2017 voor deze actie registreren.

Actievoorwaarden:

Indien u in de periode van 1-9-2017 tot en met 31-10-2017 een actiemodel Bosch i-DOS wasmachine uit Serie 6, Serie 8 of HomeProfessional heeft gekocht, ontvangt u tot maximaal* € 100,- van Bosch retour.

1. Deze actie is geldig voor de aankoop van een actiemodel van Bosch i-DOS uitSerie 6, Serie 8 of HomeProfessional gedurende de actieperiode 1-9-2017 tot en met 31-10-2017.

2. De volgende retour bedragen zijn geldig op de hieronder vermelde actiemodellen:

3. De actie is uitsluitend geldig op in Nederland aangeschafte apparatuur.

4. De actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten met een Nederlands bankrekeningnummer.

5. Voor registratie van uw aangekochte actiemodel met typenummer verwijzen wij naar het registratieformulier op www.bosch-home.nl/acties.

6. Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels ons online registratieformulier- vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs** worden in behandeling genomen.

7. Het is ook mogelijk om na online registratie het kopie aankoopbewijs per post op te sturen naar: BSH Huishoudapparaten B.V., t.a.v. BO-MDA-17-0325, Antwoordnummer 10016, 6200 XP Maastricht.

8. In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 dagen na online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige anspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook.

9. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 30-11-2017 worden niet gehonoreerd.

10. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.

11. De deelnemer ontvangt het refund bedrag uiterlijk 4 weken nadat Bosch de online registratie met kopie aankoopbewijs heeft ontvangen en goedgekeurd.

12.Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

13.Het aanbod geldt voor maximaal 1 deelname per adres.

14. Bosch is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel en webshops van aangesloten dealers. Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit Bosch van de actiemodellen in de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan de actie.

15. Producten die in het kader van retournering bij internetaankopen zijn teruggestuurd of door de dealer uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Heeft u uw aanvraag echter al ingediend, dan dient u het bedrag volledig en zonder aftrek aan Bosch terug te storten.

16. Bosch behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.

17. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen kunt u melden via het volgende mailadres:

18. Voor de uitvoering van deze actie maakt Bosch gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen.

19. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door BSH Huishoudapparaten B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden.

20. Indien u dit op prijs stelt, heeft u binnen de registratieprocedure de mogelijkheid aan te geven of u informatie en mededelingen van Bosch wilt ontvangen.

21. Bosch, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Bosch en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op
enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van de refund.

22. Bosch behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Bosch is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.

23. Bosch is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.


017175

* Refund bedrag is afhankelijk van het typenummer, dat u heeft aangeschaft.
**Wij verzoeken u de verkoopprijs op de kopie van het aankoopbewijs onleesbaar te maken door deze zwart te markeren.