Natuurlijk zuinig, natuurlijk Bosch
0
Winkelwagen
Er zijn geen artikelen in uw winkelwagen

natuurlijk zuinig natuurlijk bosch

 

Nu € 75,- retour op alle A+++ koelkasten en vriezers


Bij aankoop van een actiemodel koelkast of vriezer van Bosch in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2018 ontvang je tijdelijk € 75,- retour! Tot en met 31 juli 2018 kun je de aankoopgegevens registreren via de Bosch actiepagina.

klik hier om je aan te melden voor de actie:

Actievoorwaarden:

Indien u in de periode van 1 april t/m 30 juni 2018 een geselecteerde koelkast of vriezer heeft gekocht, ontvangt u van Bosch € 75,- retour.
1. Deze actie is geldig voor de aankoop van geselecteerde Bosch koelkasten en vriezers gedurende de actieperiode 1 april t/m 30 juni 2018.
2. De actie is geldig op de hieronder vermelde actiemodellen:

Deelnemende modellen:

Koelen

KGN36AI45 KGE36VI4A KGE36EW4P KGE36BW41 KSV29VW4P
KGN36VI4A KGE36BI42 KGE36EW43 KSV36AI4P KSV29VW40
KGN36VI45 KGE366L4Q KGE366W4P KSV36AI41
KGE36EI4P KGE36VL4A KGE36BW40
KGE36EI43 KGE36BL41 KGE36VW4A
KGF49PI40 KGF39SM45 KGE39EI43 KGE39BW40 KGF56PI40
KGE49VI4A KGF39EI46 KGE39VI4A KGN39IJ4A KGF56SB40
KGE49BI40 KGF39PI45 KGE39BI40 KGN49AI40 KGE58BI40
KGE49VW4A KGN39AI45 KGE39VL4A KCE40AR40 KGN56XI40
KGE49AW41 KGN39VI45 KGE39BL40 KCE40AW40
KGF39SR45 KGE396I4P KGE396W4P
KGF39SB45 KGE39BI41 KGE39EW43
KGF39SW45 KGE39EI4P KGE39VW4A

Vriezen

GSN58EW40 GSN54AW45 GSN51AW45 GSN58AW45
GSN54AW42 GSN51AW41 GSN58AW41

 

3. De actie is uitsluitend geldig op in Nederland gekochte apparatuur.

4. De actie wordt uitsluitend toegekend aan consumenten met een Nederlands bankrekeningnummer.

5. Voor registratie van uw aangekochte actiemodel met typenummer verwijzen wij naar het registratieformulier op www.bosch-home.nl/acties.

6. Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels ons online registratieformulier - vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs* worden in behandeling genomen.

7. Het is ook mogelijk om na online registratie het kopie aankoopbewijs per post op te sturen naar: BSH Huishoudapparaten B.V., t.a.v. BO-MDA-18-0036,
Antwoordnummer 10016, 6200 XP Maastricht.

8. In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 dagen na online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook.

9. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 31 juli 2018
worden niet gehonoreerd.

10. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.

11. De deelnemer ontvangt € 75,- retour uiterlijk vier weken nadat Bosch de online registratie met kopie aankoopbewijs heeft ontvangen en goedgekeurd.

12. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

13.Het aanbod geldt voor maximaal 1 registratie per adres.

14. Bosch is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkels en webshops van aangesloten dealers. Mochten binnen de
actieperiode de actiemodellen niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit Bosch van de actiemodellen in de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan de actie.

15. Producten die in het kader van retournering bij internetaankopen zijn teruggestuurd of door de dealer uit coulance zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie.

16. Bosch behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.

17. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen kunt u melden via het volgende mailadres: .

18. Voor de uitvoering van deze actie maakt Bosch gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen.

19. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door BSH Huishoudapparaten B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt
vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden.

20. Indien u dit op prijs stelt, heeft u binnen de registratieprocedure de mogelijkheid aan te geven of u informatie en mededelingen van Bosch wilt
ontvangen.

21. Bosch, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of
kosten van de deelnemer. Bosch en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of
namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van het actieproduct of voucher.

22. Bosch behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Bosch is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.

23. Bosch is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.

 

* Wij verzoeken u de verkoopprijs op de kopie van het aankoopbewijs onleesbaar te maken door deze zwart te markeren.